back to homepage
Global solution

Belgian Alliance for Climate

CFE Contracting verbindt zich tot de Akkoorden van Parijs

CFE Contracting is een van de 74 Belgische organisaties die deel uitmaken van een uniek bondgenootschap voor het klimaat. De Belgian Alliance for Climate Action moedigt de organisaties van ons land aan om ambitieuze klimaatdoelstellingen te bepalen en waar te maken. Met dit engagement wil CFE Contracting haar duurzaamheidsambities nog hoger stellen. De Belgian Alliance for Climate Action is een initiatief van The Shift en WWF-België, als antwoord op de oproep van het World Economic Forum om de klimaatdoelstellingen centraal te plaatsen in de post-corona relancestrategie. De deelnemende ondernemingen, zoals CFE Contracting, verbinden zich tot het afstemmen van hun activiteiten op de doelstellingen van de klimaatakkoorden van Parijs. “Dit engagement toont dat ons credo, ‘Together shaping tomorrow’s world’, geen ijdele belofte is”, verklaart Raymund Trost, CEO van CFE Contracting. “Een van onze prioritaire doelstellingen in 2020 was de definitie van preciezere milieu-KPI’s om oplossingen te vinden voor een verdere verlaging van onze koolstofimpact. Onze verbintenis tot de Science Based Targets van de Belgian Alliance for Climate Action is op dat vlak een bijkomende stimulans.” CFE Contracting verheugt zich in de oprichting van de Belgian Alliance for Climate Action. “Wij zullen samen met de andere Belgische organisatie de klimaatuitdagingen aanpakken en hopen op die manier het verschil te kunnen maken. Dit engagement maakt ons nog sterker bewust van de rol die wij in de ontwikkeling van een duurzame samenleving kunnen spelen.”