back to homepage
Global solution

Duurzaamheidsbenadering

CFE geeft het voorbeeld in Polen

De duurzaamheidsstrategie en prioritaire acties bepaald door de Sustainability board voor CFE Contracting en BPI vereisen bepaalde aanpassingen van de verschillende entiteiten. In 2020 gaf CFE in Polen hiervan een perfecte weergave door in enkele maanden tijd een eigen duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, gesteund op een sterke en eenvoudig te begrijpen basislijn: ‘Together we go green’. De verschillende managementniveaus werden bij het proces betrokken en de rollen en verantwoordelijkheden werden gedefinieerd. Dankzij een duidelijke communicatie, zowel intern als naar klanten en onderaannemers, werd de doelstelling van de strategie – gebaseerd op vier pijlers: partnerschap, mensen, oproep tot actie en milieu - door iedereen goed begrepen. Een door het thema gemotiveerde groep medewerkers dacht na over eenvoudige en concrete acties die op korte termijn overtuigende resultaten zullen opleveren. Een pragmatische aanpak die zijn vruchten heeft afgeworpen en die al zorgde voor een mentaliteitswijziging.