back to homepage
Global solution

Duurzame bronnen

DEME zet zich in voor groene waterstof

In oktober heeft DEME zich aangesloten bij de European Clean Hydrogen Alliance, een initiatief dat in juli 2020 door de Europese Commissie werd opgestart in het kader van haar algemene waterstofstrategie. De Alliance werkt aan een programma voor de investering in en de ondersteuning van de ontwikkeling van de waardeketen voor waterstof in Europa. Al meer dan 200 industrieën, nationale en lokale overheden, organisaties van het middenveld en andere stakeholders maken er deel van uit. Met dit lidmaatschap toont DEME haar inzet om haar expertise te benutten in de productie, het transport en de opslag van groene waterstof uit hernieuwbare bronnen en haar bereidheid om actief deel te nemen aan de ambitieuze strategie van de EU voor waterstof en decarbonisatie. In het natuurlijke verlengde van dit engagement zal DEME Concessions deelnemen aan de bouw van twee fabrieken voor de productie van groene waterstof. Dat doet ze met twee partnerships die eind 2020 werden gevormd, een met de Haven van Oostende en PMV voor HYPORT® Oostende en het andere met OQ Alternative Energy voor HYPORT® Duqm Green Energy in het sultanaat Oman. Met hernieuwbare energiebronnen geproduceerde ‘groene’ waterstof heeft op lange termijn een groot potentieel in het kader van de energietransitie. Ze kan immers worden gebruikt als energiebron voor de productie van elektriciteit, in de mobiliteit, voor verwarming en verbranding of als grondstof in de industriële reconversie. De combinatie van hernieuwbare energie en groene waterstof past perfect in de innoverende visie van DEME. Daarom wil de pionier in de ontwikkeling van offshore energieprojecten investeren in de ontwikkeling en de productie, de opslag en de levering op grote schaal van groene waterstof. HYPORT® Oostende zal op termijn een jaarlijkse CO2-reductie van 500.000 tot 1.000.000 ton per jaar mogelijk maken. De fabriek in Oostende zal dus een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de Belgische en Europese klimaatdoelstellingen.