back to homepage
Global solution

Fleet of the future

DEME beperkt de uitstoot van haar vloot

DEME wil tegen 2030 haar uitstoot van broeikasgassen met 40% verlagen tegenover 2008, het jaar dat de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) als referentie heeft gekozen. Tegen 2050 wil ze klimaatneutraal zijn. Aangezien meer dan 90% van de uitstoot van broeikasgassen aan het brandstofverbruik van de schepen kan worden toegeschreven, voert DEME een investeringsplan uit over meerdere jaren om haar vloot van de meest geavanceerde technologie te voorzien en brandstoffen met lage emissie te gebruiken, zoals LNG, biodiesel en de toekomstige ecologische brandstoffen. DEME verbetert ook doorlopend de energie-efficiëntie van de volledige vloot door middel van verschillende technologische maatregelen, zoals systemen voor de recuperatie van de warmte van restgassen voor de opwekking van elektrische energie. De nadruk ligt ook op de optimalisatie van de processen en de verbetering van de productiviteit. Tot slot heeft DEME in 2020 ook inspanningen geleverd op het gebied van de registratie van haar energiegegevens, om een geïntegreerde gegevensstructuur in te voeren en de nodige monitoringtools te ontwikkelen.