back to homepage

Hornsea Two

Realisatie : DEME

Hernieuwbare energie in opmars

De ‘Innovation’, het hefschip uit de DEME-vloot, werkt mee aan de bouw van wat weldra het grootste windpark ter wereld zal zijn. Hornsea Two, voor de kust van Yorkshire, zal vanaf 2022 met een productie van 1,4 GW schone energie zijn voorganger, Hornsea One, overtreffen. DEME heeft niet minder dan 165 monopile funderingen en transitiestukken geïnstalleerd voor de turbines die met wieken van 82 meter elk 8,4 MW zullen opwekken. Een nieuwe stap in de transitie naar hernieuwbare energie, waarmee DEME eens te meer haar visie op lange termijn en haar pioniersrol illustreert.