back to homepage
Global solution

Plastic- collector

DEME innoveert in de strijd tegen verontreiniging

In samenwerking met de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Natuur- en Bosbeheer heeft DEME een innoverende oplossing ontwikkeld voor de bestrijding van de verontreiniging van de waterwegen. Het systeem, dat een jaar lang werd getest, vangt drijvend afval in het water op. Het bestaat uit een mobiele en een vaste voorziening, met een intelligent detectiesysteem, een werkboot die autonoom kan varen en een laadstation. De artificiële intelligentie detecteert met behulp van camera’s het drijvende afval. Een autonome werkboot, de ‘Marine Litter Hunter’, vangt het afval op en duwt het naar een verzamelponton, waar een (in virtuele realiteit door een operator op afstand bediende) kraan het naar een container overbrengt. Wanneer de container vol is, brengt de werkboot het afval autonoom naar een losstation. De ‘Marine Litter Hunter’ stoot geen CO2 uit en legt zelfstandig bij de terminal aan om zich op te laden. DEME test ook een vaste installatie voor de opvang van drijvend afval. Ze bestaat uit een V-vormige fuik en een verzamelponton. Luc Vandenbulcke, CEO van DEME: “In onze activiteiten overal ter wereld worden we dagelijks geconfronteerd met afval in de rivieren en de oceanen. Voor DEC, het milieufiliaal van DEME dat onder meer in de sanering van bodems, slib en water gespecialiseerd is, was het een logische stap om onze expertise in te zetten om actief mee te werken aan de oplossing van het wereldwijde afvalprobleem. Door plastic uit de rivieren te halen, vermijden we dat het onze zeeën en oceanen bereikt. Als baanbrekende onderneming blijven wij investeren in technologieën en innovaties om de uitdagingen voor de planeet aan te gaan. Dankzij de samenwerking met De Vlaamse Waterweg kunnen we de werking van de plasticcollector grondig testen en onderzoeken hoe we de technologie op grotere schaal kunnen uitrollen in rivieren, delta’s en havens.”