back to homepage
Key project

Project LuWa

Opdrachtgever: SOFICO


Bouwperiode: 2020 - 2040


Project gerealiseerd door: MOBIX

MOBIX verlicht de wegen van de toekomst

Het project LuWa, ook bekend als “Plan Lumière 4.0”, is een contract van 20 jaar voor de geleidelijke installatie van in totaal ongeveer 100.000 nieuwe ‘intelligente’ ledverlichtingstoestellen langs de belangrijkste wegen van het Waals Gewest. Dit is het eerste project voor duurzame ontwikkeling dat MOBIX leidt, met de vervanging van verouderde natriumlampen door ledlampen die minder energie verbruiken en een langere levensduur hebben. Een systeem voor de variatie van de lichtintensiteit zal op lange termijn een energiebesparing met 76% mogelijk maken, de uitstoot van 166.000 ton CO2 vermijden en de lichtverontreiniging beperken. Het renovatieplan voorziet de vervanging van de natriumlampen door leds en de modernisering van de verlichtingsinfrastructuur: transformatoren, stroomcabines, distributieleidingen en verlichtingstoestellen op een net van 2.700 kilometer snelwegen en rijkswegen (waaronder 400 kilometer kruispunten), en ook op de parkings langs de snelwegen en de parkings met gemeenschappelijke plaatsen.