back to homepage
Global solution

Duurzame elektriciteitsopslag

Duurzame elektriciteitsopslag in Bastogne

De ontwikkeling van een grootschalige opslagcapaciteit voor elektriciteit is cruciaal voor het succes van de energietransitie. Ze maakt het mogelijk om enerzijds een duurzame en CO2-neutrale bevoorrading te verzekeren en anderzijds de stabiliteit van het net te vergroten, in het bijzonder wanneer veel hernieuwbare energie wordt geproduceerd. De projecten voor de opslag van elektriciteit zijn essentieel met het oog op de koolstofneutraliteit tegen 2050, maar hun grootschalige ontwikkeling verloopt moeizaam, bij gebrek aan specifieke ondersteuningsmechanismen zoals contracten op lange termijn voor de levering van netdiensten of van capaciteit. Het consortium ESTOR-LUX heeft een innovatief technisch-economisch model ontwikkeld en is begonnen met de bouw in Bastogne van een eerste park van batterijen voor de elektrische opslag van 10MW/20MWh. Het project zou medio 2021 in bedrijf worden genomen. Een belangrijke stap, die de leefbaarheid aantoont van projecten voor de opslag van elektriciteit in batterijen, en hun relevantie als een duurzaam alternatief dat met de conventionele flexibiliteitsbronnen kan concurreren. ESTOR-LUX en haar oprichters, waaronder Rent-A-Port Green Energy, zijn vastberaden om een pioniersrol te spelen in de ontwikkeling van een grootschalige elektriciteitsopslag in België, zowel voor rechtstreeks op het net aangesloten projecten als voor projecten bij industriële klanten.