back to homepage

ZIN

Realisatie : BPC Group - Van Laere - VMA 

Circulariteit op grote schaal

Een multifunctioneel innoverend project voor de herontwikkeling van de huidige torens WTC 1 en 2 in de Brusselse Noordwijk. De bovengrondse oppervlakte van 110.000 m2 zal 75.000 m² kantoren en co-workingruimten omvatten, 14.000 m2 woningen en 16.000 m² voor een hotel, naast ruimten voor sport, recreatie, horeca en handelszaken. Van Laere en BPC Group belasten zich met de bouw en Van Laere verzorgt de multitechnieken. ZIN is een gedurfd project, zowel door zijn architectuur als door zijn concept en zijn milieu-impact. Het wordt namelijk een vrijwel energieneutraal complex. Ook voor de circulariteit is een belangrijke plaats ingeruimd. 65% van de bestaande torens wordt behouden en 95% van de materialen wordt bewaard, hergebruikt of gerecycled, terwijl 95% van de nieuwe materialen cradle-to-cradle-gecertificeerd moet zijn.